[M/V] Burn This Place_ CommonSociety_제작 kicopictures

[M/V] Burn This Place_ CommonSociety

Director_남창수 Nam Chang Soo
Production_키코픽쳐스 Kico Pictures
Vocal_이창재 CJ
1st Guitar_태지윤 Tae Jiyun
2nd Guitar_신동우 Shin Dongwoo
Bass_서현민 Seo Hyeonmin
Drum_강성국 Kang Seongguk

_제작 kicopictures

답글 남기기

이메일 주소를 발행하지 않을 것입니다. 필수 항목은 *(으)로 표시합니다